Administrative område niveau 1 i Svalbard og Jan Mayen

Lokal tid:
22:31:36

Desværre, der er ingen steder i Svalbard og Jan Mayen

Mest populære Kategorier:

Restaurant

Vinterhagen Restaurant & Peisen Bar

Vinterhagen Restaurant & Peisen Bar

Longyearbyen
restaurantLæs mere
Restaurant Nansen
Restaurant Kroa (Steakers Svalbard AS)

Restaurant Kroa (Steakers Svalbard AS)

postboks 150, N-9171 Norway, Hilmar Rekstens vei, Longyearbyen
restaurantLæs mere
svalbard hotell restaurant

svalbard hotell restaurant

Vei 221, Longyearbyen
restaurantLæs mere

Bilreparationer

Butik

Svalbard Auto AS
Funn Svalbard AS
Sportscenteret Svalbard

Sportscenteret Svalbard

Longyearbyen
storeLæs mere
78 Grader Taxfree

📑 Alle kategorier i Svalbard og Jan Mayen

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning