Administrative område niveau 1 i Svalbard og Jan Mayen

Åben kort
Lokal tid:
07:29:26

Desværre, der er ingen steder i Svalbard og Jan Mayen

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Telenor Svalbard AS

Vei 307, 4, Longyearbyen
point_of_interestLæs mere

Governor of Svalbard

Longyearbyen
point_of_interestLæs mere

Burmaveien, Veg 300, Longyearbyen

Longyearbyen
point_of_interestLæs mere

Krigsminnesmerket, Longyearbyen Svalbard

Longyearbyen
point_of_interestLæs mere

Restaurant

Vinterhagen Restaurant & Peisen Bar

Longyearbyen
restaurantLæs mere

Restaurant Kroa (Steakers Svalbard AS)

postboks 150, N-9171 Norway, Hilmar Rekstens vei, Longyearbyen
restaurantLæs mere

Polfareren - Svalbard Hotel restaurant

Vei 221, Longyearbyen
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Longyear78 Outdoor & Expeditions

斯 瓦 巴 和 扬 马 延, Longyearbyen
clothing_storeLæs mere

Spitsbergen Sport

Unnamed Road,Longyearbyen
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Svalbard og Jan Mayen

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning